Posted 8 months ago

Purchasing F&B 

 

Tốt nghiệp đại học trở lên.

-Hơn 2 năm kinh nghiệm mua hàng.

-Tiếng Anh nói và viết tốt.

-Có kinh nghiệm mua hàng thực phẩm cho F&B là lợi thế.

Nộp hồ sơ online